Видео хурлын систем

0

Панасоник брэндийн видео хурлын төхөөрөмж нь танд цаг алдалгүй 10 цэгийг өндөр чанар бүхий дуу, дүрсээр нэгэн зэрэг холбон хурал зохион явуулах боломжийг олгоно.

Уг төхөөрмжийг зөвхөн хурлын зориулалтаар ашиглах бус эмнэлэг, үйлдвэрлэл болон боловсролын салбарт өргөн ашиглах боломжтой. Мөн ухаалаг гар утас, таблет болон компьютер ашиглан видео хуралд оролцох боломжтой ба бусад брэндийн видео хурлын төхөөрөмжүүдтэй хоршин ажилладгаараа давуу юм.

• 10 хүртэлх цэгийг холбох
• Ухаалаг гар утас таблет ашиглан видео хуралд оролцох боломж
• Хурлын явцад өөрийгөө, нөгөө талаа болон компьютерийн өгөгдлийг нэгэн зэрэг харах боломж
• Өндөр чанар бүхий Full HD 1080/60p дүрсний гаралт
• Бусад брэндийн видео хурлын төхөөрөмжүүдтэй холбогдон ажиллах боломж
• Алсын зайнаас удирдах гар удирдлага
• Дүрсийг түр зогсоох боломж
• Дүрсийг татах боломжтой камер
• Нэмэлт камер болон микрофон холбох боломж
• Цууриатах асуудлыг шийдвэрлэсэн микрофон
• 2 талт Стерео дууны гаралт