soundplus

“Williams Sound” нь 1976 оноос өнөөг хүртэл орчуулгын систем үйлдвэрлэж, хөгжүүлсэн арвин их туршлагатай томоохон байгууллага бөгөөд бид энэхүү компанитай 2006 оноос түншлэлийн гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

Williams Sound брэндийн орчуулгын систем нь танд цэвэр дуу болон найдвартай байдлыг мэдрүүлнэ.

Digi-Wave системийн хэрэглээ:

Нууцлал, хэрэглээний уян хатан байдал болон зөөврийн хэрэглээ шаардлагатай нөхцалд нэн тохиромжтой.

Digi-Wave дамжуулагч нь үндсэн хэлнээс гадна 14 хэлний орчуулга хийх боломжтой нь танд хурал уулзалт, үйлдвэр болон музей, үзвэрийн газрууд дахь орчуулгыг үр дүнтэй явуулах боломжийг олгоно.

IC-2 Орчуулагчийн удирдлагын төхөөрөмжийн хэрэглээ:

Хэд хэдэн орчуулагч зэрэг орчуулга хийх эсвэл нэг орчуулагч нэгэн зэрэг 2 хэлний орчуулга хийх шаардлагатай тохиолдолд ашиглахад тохиромжтой.

Жнь: Шүүх хурлын орчуулгын үед IC-2 төхөөрөмжөө дууны системтэй холбосноор шүүх хурлын үйл явцын орчуулгыг  хүн бүр  нэгэн зэрэг, тод сонсох боломжтой.

Томоохон хурал уулзалтын орчуулгын үед IC-2 төхөөрөмжүүдийг хооронд нь холбосноор 14 хүртэлх хэлнээс орчуулга хийх боломжийг олгоно.

Энэхүү төхөөрөмжийг FM, infrared болон Digi Wave дамжуулагчтай хамт зөөврөөр болон сууринаар ашиглах боломжтой.

Ашиглахад тохиромжтой газрууд:

7
6
ШИЙДЭЛ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР

менежер

     976 9908 9442

     ariun@globaltelecom.mn

4